MAP

Everything about map

Thailand City Navigator

สำหรับเครื่อง nüvi หรือ Drive ซีรีส์ไทยที่ยังอยู่ในระยะรับประกันหนึ่งปี หรือได้รับสิทธิ์ Lifetime Map Update, ท่านสามารถอัปเดตแผนที่ได้จาก www.garmin.co.th สำหรับเครื่อง nüvi หรือ Drive ซีรีส์ไทยที่พ้นระยะรับประกันหนึ่งปี และไม่ได้รับสิทธิ์ Lifetime Map Update, ท่านสามารถอัปเดตแผนที่ได้จากทางบริษัทฯ โดยตรง

การอัปเดตแผนที่

หากพบปัญหาในการอัปเดตผ่าน www.garmin.co.th ท่านสามารถติดต่อผ่าน Garmin Asia โดยตรงที่อีเมล์: marketing.asia@garmin.com หรือโทร: +886-2-26429199 ต่อ 2 (เป็นภาษาอังกฤษ) หากท่านไม่สะดวกในเรื่องภาษา โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล์: customerservice-gps@cdg.co.th พร้อมแจ้งปัญหาที่พบและเลข serial number ของเครื่อง เพื่อให้ทางบริษัทฯ ช่วยประสานงานให้ได้

หากพบปัญหาในการอัปเดตผ่านทางบริษัทฯ โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล์: customerservice-gps@cdg.co.th พร้อมแจ้งปัญหาที่พบและเลข serial number ของเครื่อง

สิทธิ์การอัปเดตแผนที่

ทุกท่านที่ซื้อเครื่อง GPS nuvi ของ Garmin จะได้การรับประกันในการอัปเดตแผนที่ฟรี 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ

* ยกเว้นท่านที่เป็นเจ้าของเครื่องรุ่นที่ได้รับสิทธิ์การอัปเดตแผนที่ตลอดอายุการใช้งาน หรือรุ่นที่มาพร้อมกับ Lifetime Map Update แพ็กเกจ (ซื้อหลัง 1 มิถุนายน 2555), รวมไปถึง nüvi รุ่นที่ลงท้ายด้วยคำว่า "LM" เป็นต้น

หมายเหตุ

สามารถตรวจสอบระยะเวลารับประกันที่เหลืออยู่ของตัวเครื่องได้จาก My Garmin ใน www.GPSsociety.com หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทาง
อีเมล์: customerservice-gps@cdg.co.th
โทร: 02-266-9944 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.)

(1/4/2555) สิทธิ์ในการอัปเดตแผนที่ฟรีตลอดชีพ จะถือว่ามีอันสิ้นสุดไปหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบ หรือรูปแบบในการทำแผนที่ ซึ่งไม่สามารถรองรับกับตัวเครื่องได้ หรือตัวเครื่องไม่สามารถเปิดไฟล์แผนที่รูปแบบปัจจุบันหรือรูปแบบใหม่ขึ้นมาใช้งานตามปกติได้ อุปกรณ์จะสิ้นสุดการรับบริการเมื่อไม่มีการให้อัตเดตแผนที่หรือซอฟต์แวร์ใหม่อีกต่อไป