ช่วยเหลือ

เลือกบริการช่วยเหลือจากตัวเลือกด้านล่าง.

อัพเดทล่าสุด

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข

การรับประกันแบบจำกัดนี้ จะให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ GARMIN ไม่ได้ยกเว้น จำกัดหรือระงับสิทธิ์ทางกฎหมายอื่นๆ ที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณ  เพื่อความเข้าใจสิทธิทั้งหมดของคุณ ควรศึกษากฎหมายของประเทศของคุณ

 

การรับประกันแบบจำกัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน                                        

1. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินจะมีการรับประกันของการปราศจากข้อบกพร่องในวัสดุหรือฝีมือการผลิตเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ ในระยะเวลานี้ Garmin® จะเป็นแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่บกพร่องในการใช้งานปกติ ทั้งนี้การซ่อมหรือเปลี่ยนดังกล่าวจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นค่าอะไหล่หรือค่าแรงต่อลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าขนส่งที่เกิดขึ้น

2. การรับประกันอย่างจำกัดนี้ ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับ: 

A. ความเสียหายภายนอก เช่น รอยขีดข่วน รอยบุบและรอยลอก;

B. ชิ้นส่วนสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ เว้นแต่ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องในวัสดุหรือฝีมือการผลิต; 

C. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดประเภท ตกน้ำ น้ำท่วม ไฟไหม้หรือการกระทำอื่นๆ ในลักษณะหรือสาเหตุภายนอก 

D. ความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Garmin; 

E. ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Garmin; 

F. ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับสายไฟและ/หรือสายข้อมูลที่ไม่ได้จัดทำโดย Garmin

3. นอกจากนั้น Garmin สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับเคลมประกันสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับมาหรือถูกใช้งานโดยไม่ถูกกฏหมายของประเทศนั้นๆ ผลิตภัณฑ์นี้สร้างมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเดินทางเท่านั้น และห้ามใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ต้องการความแม่นยำในการวัดทิศทาง ระยะทาง ตำแหน่งและสภาพภูมิประเทศ Garmin จะไม่รับประกันถึงความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลแผนที่

4. การรับประกันอย่างจำกัดนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับและ Garmin จะไม่รับผิดชอบต่อการลดระดับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นำทางใดๆ ของ Garmin ที่เกิดจากการใช้งานในบริเวณใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้เครือข่ายบรอดแบนด์ที่ดำเนินการใกล้กับความถี่ที่มีการใช้โดยระบบนำทางผ่านดาวเทียม (GNSS) ใดๆ ทั่วโลก เช่น ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก(GPS) การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำให้เสียการรับสัญญาณ GNSS

5. ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันและการเยียวยาที่ระบุในการรับประกันแบบจำกัดเป็นการเฉพาะและทดแทน และ GARMIN ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทุกการรับประกันและการเยียวยาอื่นๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งโดยนัยตามกฎหมายหรืออื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยของการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะในการชดเชยตามกฎหมายหรืออื่น ๆ การรับประกันแบบจำกัดนี้ จะให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หากการรับประกันโดยนัยไม่สามารถปฏิเสธได้ภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณ การรับประกันดังกล่าวแล้วจะถูกจำกัดด้วยระยะเวลาตามระยะเวลาของการรับประกันแบบจำกัด ในบางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาของการรับประกันโดยนัยว่าจะยาวนานเพียงใด ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

6. Garmin ไม่ต้องรับผิดต่อคำร้องสำหรับละเมิดการรับประกันในกิจกรรมใดๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าจากการใช้งานผิดประเภทหรือไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้หรือข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ ในบางประเทศไม่อนุญาตให้ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

7. หากในระหว่างระยะเวลาการรับประกันที่คุณยื่นคำร้องสำหรับการให้บริการการรับประกันให้สอดคล้องกับการรับประกันแบบจำกัดนี้แล้ว Garmin มีทางเลือกที่จะ: (i) ซ่อมแซมอุปกรณ์โดยใช้ชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่ใช้ก่อนหน้านี้เพื่อตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพของ Garmin (ii) เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีด้วยอุปกรณ์ใหม่หรืออุปกรณ์รีเฟอร์บิชที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ Garmin หรือ (iii) แลกเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการคืนเงินเต็มตามราคาที่ซื้อ การเยียวยาดังกล่าวจะเป็นการเยียวยาสำหรับคุณแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกรณีข้อขัดแย้งใดๆ ในการรับประกัน อุปกรณ์ที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่จะมีการรับประกัน 90 วัน หากเครื่องที่ส่งไปยังอยู่ภายใต้การรับประกันเดิมแล้ว การรับประกันใหม่จะเป็น 90 วันหรือถึงจุดสิ้นสุดของการรับประกัน 1 ปีเดิมแล้วแต่ว่าส่วนใดจะยาวนานกว่ากัน

8. การรับประกันอย่างจำกัดนี้จะมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ซื้อ หากคุณต้องการบริการรับประกันนอกประเทศที่ซื้อ Garmin ไม่สามารถรับประกันได้ว่าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีให้บริการได้ เนื่องจากความแตกต่างในการให้บริการและมาตรฐานที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ ในกรณีนั้น Garmin อาจใช้ดุลพินิจของตนและอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าของคุณด้วยผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเทียบเคียงของ Garmin หรือให้คุณจัดส่งสินค้าของคุณไปยังส่วนที่ได้รับการอนุญาตของ Garmin ในประเทศที่ซื้อเดิมหรือส่วนที่ได้รับการอนุญาตของ Garmin ในประเทศอื่นที่สามารถให้บริการกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งในกรณีนี้คุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบในการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดที่บังคับใช้ ในการชำระภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าจัดส่งและภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ   ในบางกรณีของ Garmin และผู้แทนจำหน่ายอาจจะไม่สามารถที่จะให้บริการต่อผลิตภัณฑ์ของคุณนอกประเทศที่ซื้อหรือคืนสินค้าที่มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้กับคุณในประเทศนั้นได้ เนื่องจากมาตรฐาน กฎหมายหรือกฎระเบียบในประเทศนั้นที่บังคับใช้

9. ก่อนค้นหาบริการรับประกัน โปรดเข้าไปที่และแหล่งให้ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ที่มีอยู่บน s หากอุปกรณ์ของคุณยังคงทำงานไม่ถูกต้องหลังจากการใช้แหล่งให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการ Garmin ที่ได้รับอนุญาตในประเทศที่ซื้อหรือทำตามคำแนะนำที่ support.garmin.com เพื่อรับบริการการรับประกัน จากนั้นคุณจะต้องสำรองข้อมูลทั้งหมด แอปพลิเคชั่นและวัสดุใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับการสำรองข้อมูลและลบข้อมูลส่วนตัวของคุณทั้งหมด Garmin จะไม่รับผิดชอบสำหรับการสำรองข้อมูลและครบถ้วนของข้อมูล

10. การสั่งซื้อสินค้าแบบการประมูลออนไลน์: สินค้าที่ซื้อผ่านการประมูลออนไลน์จะไม่ได้สิทธิ์รับส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ จากการรับประกัน Garmin การยืนยันการประมูลทางออนไลน์ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องพิสูจน์การรับประกัน ถ้าต้องการการรับประกัน ต้องใช้ใบเสร็จการซื้อสินค้าฉบับจริงหรือสำเนาจากร้านค้าปลีกที่ซื้อสินค้า Garmin จะไม่รับผิดชอบต่อส่วนประกอบที่เสียหายจากสินค้าที่ซื้อจากการประมูลออนไลน์

11. การสั่งซื้อระหว่างประเทศ: สินค้าที่ซื้อนอกประเทศไทยจะได้รับการรับประกันสินค้าโดยผู้จัดจำหน่ายระหว่างประเทศแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ถ้าเป็นไปได้ การประกันสินค้านี้จะถูกจัดการด้วยตัวแทนจำหน่ายในประเทศนั้นๆ และตัวแทนจำหน่ายจัดการบริการนี้ให้กับเครื่องของคุณ การรับประกันของผู้จัดจำหน่ายมีผลเฉพาะในพื้นที่ที่มีการกำหนดเท่านั้น

 

นโยบายการประกันภัยทางทะเล

ในบางผลิตภัณฑ์ Garmin Marine ในบางพื้นที่จะมีระยะเวลาการรับประกันยาวนานกว่าและมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ไปที่ APAC Marine Warranty Policy สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายการรับประกันทางทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือไม่