For Business

ผลิตภัณฑ์ Garmin สำหรับธุรกิจ

FOR BUSINESS

GPS for Navigation +

GARMIN มีคุณสมบัติในการนำทางไปยังจุดหมายที่ต้องการ หรือวางแผนการเดินทางล่วงหน้า สามารถค้นหาสถานที่ ตามหมวดหมู่ หรือที่อยู่ ด้วยชื่อซอย ถนน ได้โดยง่ายดาย นำทางไปยังสถานที่ที่ท่านต้องการ ได้ด้วยความรวดเร็วเพื่อลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการสูญเสียเวลา

เหมาะสำหรับงานหรือธุรกิจ:

 • รถผู้บริหาร / นำเที่ยว / รถเช่า
 • งานขนส่งสินค้า
 • ธุรกิจการท่องเที่ยว
 • หน่วยขาย (Sales Force)
 • งานสำรวจ หรือวิจัย

GPS for Data Record & Field Survey +

GARMIN มี Function ที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและสำรวจพื้นที่ภาคสนาม ดังนี้ :

 • Point of Interest / Waypoint : บันทึกตำแหน่งข้อมูลพิกัดสถานที่ x,y (Point of Interest / WayPoint / Favorite)
 • Track Log : บันทึกตำแหน่งเส้นทาง
 • Custom POI : การจัดทำข้อมูลส่วนตัว
 • Photo Geotagg & Navigation : บันทึกรูปภาพพร้อมค่าพิกัด และนำทาง
 • Driving Recorder : บันทึกภาพในลักษณะ Video เคลื่อนไหวพร้อมค่าพิกัด

เหมาะสำหรับงานหรือธุรกิจ :

 • ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือมีสาขาจำนวนมาก เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย
 • งานการขายหรือตลาดค้าปลีก (Retail Consumer)
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือประเมินราคา เช่น หมู่บ้าน บริษัทประเมินราคาที่ดิน
 • หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • งานด้านวิจัยและวิชาการ และสิ่งแวดล้อม
 • งานด้านการทหาร หรือตำรวจ

การประยุกต์ใช้

 • การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตำแหน่งค่าพิกัด (GPS Coordinate) เช่น ตำแหน่งที่ตั้งสาขา ตำแหน่งสถานีฐาน ตำแหน่งตู้ ATM สถานที่ เหตุการณ์ ทั้งในรูปแบบตำแหน่งค่าพิกัด x, y หรือการบันทึกภาพตำแหน่งหรือสถานที่พร้อมค่าพิกัด เพื่อประโยชน์เชิงวิชาการ การวิจัย หรือด้านการขายหรือตลาด เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เชิงพื้นที่หรือสถิติ

 • การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเส้นทาง (Track) เพื่อจัดเก็บเส้นทางที่สำรวจหรือเดินทาง ตามลักษณะยานพาหนะ เช่น การเดินเท้า รถยนต์ รถจักรยาน/จักรยานยนต์

 • การจัดเก็บและสร้างข้อมูลส่วนตัว (Custom POI) เพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดเตรียมแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลได้ตามต้องการ เช่น ตั้งชื่อ พร้อมรายละเอียดตำแหน่งสถานที่ แนบภาพถ่าย ใส่เสียงประกอบ ด้วยโปรแกรม POI Loader

 • การจัดเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่ายพร้อมฝังค่าพิกัด (Photo Geotagg) สำหรับงานบันทึกพร้อมหลักฐานภาพถ่าย ตำแหน่งค่าพิกัด และวัน และเวลา (Time Stamp) พร้อมสามารถทำการนำทางด้วยรูปภาพ (Photo Navigation) เหมาะสำหรับงานบริหารโครงการ ประเมินราคาที่ดิน งานสำรวจเชิงวิชาการและวิจัย เช่น สำรวจพันธุ์พืชและสัตว์ป่า ธรณีวิทยา ฯลฯ

 • การจัดเก็บข้อมูลเส้นทางและบันทึกภาพในลักษณะ Video เคลื่อนไหว ด้วยอุปกรณ์เสริมGarmin Driving Recorder ในรุ่น nuvi 2575 ท่านสามารถบันทึกขัอมูลภาพเหตุการณ์ในระหว่างนำทางทั้งตอนกลางวันและกลางคืน พร้อมตำแหน่งค่าพิกัด ความเร็ว วันและ เวลา (Time Stamp) บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายนอก (micro SDcard) และแสดงผลผ่านโปรแกรม Driving Recorder สามารถแสดงเส้น ทางร่วมกับแผนที่เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เหมาะสำหรับงานสำรวจเส้นทาง Field Survey


Product Support

Function / Tools
Product Support
POI / Waypoint
nüvi Series / Handheld
Track Log
nüvi Series / Handheld / Fitness
Track Back
Handheld
Photo Geotagg
Handheld
Photo Navigation
nüvi Series / Handheld
Custom POI / POI Loader Program
nüvi Series / Handheld
Driving Recorder
nüvi Series

GPS for Logistic +

Function เหมาะสำหรับงานบริหารงานขนส่งสินค้า Logistic

 • Point of Interest / Waypoint : บันทึกตำแหน่งข้อมูลพิกัด x,y สถานที่คลังสินค้า ร้านค้า ลูกค้า ที่จัดส่งสินค้า
 • Track Log : บันทึกตำแหน่งเส้นทางการจัดส่งหรือลำเลียงสินค้าได้ในขั้นต้น
 • Custom POI : การจัดทำข้อมูลส่วนตัว เพื่อทำหมวดหมู่
 • Driving Recorder : บันทึกภาพในลักษณะ Video เคลื่อนไหวพร้อมค่าพิกัด เพื่อระบบป้องกันความปลอดภัย เหมาะสำหรับรถขนสินค้า ที่มีมูลค่าสูง
 • FMI (Fleet Management Interface) :


การประยุกต์ใช้

 • การวางแผนเส้นทาง เพื่อการบริหารงานขนส่งสินค้า
  ท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูลตำแหน่งสถานที่ลูกค้า ร้านค้า ร่วมกับโปรแกรมคำนวณเส้นทาง Logistic (Optional) เพื่อวางแผนการนำทาง ไปยังสถานที่ขนส่งสินค้า หรือเยี่ยมเยี่ยนลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 • การทำงานร่วมกับระบบติดตามรถยนต์ (GPS Tracking) ที่สนับสนุนการทำงานกับระบบ FMI : Fleet Management Interface
  เพื่อส่งคำสั่ง หรือข้อมูลแจ้งไปยังคนขับยานพาหนะ เพื่อส่งคำสั่ง เช่น Job หรือคำสั่ง Alert ได้ ผ่านหน้าจอแสดงผล GARMIN


Product Support

Function / Tools
Product Support
POI / Waypoint
nüvi Series / Handheld
Track Log
nüvi Series / Handheld / Fitness
Custom POI / POI Loader Program
nüvi Series / Handheld
Driving Recorder
nüvi Series
FMI
nüvi Series

GPS for Sales Force +

Function เหมาะสำหรับงานขายหรือค้าปลีก

 • Point of Interest / Waypoint : บันทึกตำแหน่งข้อมูลพิกัด x,y ลูกค้าเป้าหมาย
 • Custom POI : การจัดทำข้อมูลส่วนตัว เพื่อทำหมวดหมู่ลูกค้า
 • โปรแกรมแผนที่ Garmin Basecamp : เพื่อเรียกดูข้อมูลและวางแผนผ่านโปรแกรมแผนที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม


การประยุกต์ใช้

 • จัดเก็บตำแหน่งลูกค้าเป้าหมาย หรือลูกค้าประจำ
  ท่านสามารถจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าหลักรายใหญ่ หรือลูกค้าประจำ เพื่อสามารถเดินทางไปพบปะ หรือวางแผนเยี่ยม เยี่ยน สำหรับทีมงานขาย การตลาด หรือตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • จัดเก็บตำแหน่งตามหมวดหมู่ที่ต้องการ (Custom POI)
  GARMIN สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Garmin – POI Loader แปลงข้อมูลเพื่อแบ่งประเภท หมวดหมู่ข้อมูล ตามความต้องการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารและวางแผน หรือเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล MIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Product Support

Function / Tools
Product Support
POI / Waypoint
nüvi Series / Handheld
Custom POI / POI Loader Program
nüvi Series / Handheld
โปรแกรม GARMIN - Basecamp
nüvi Series / Handheld

GPS for Appraisal or Agriculture +

Function เหมาะสำหรับงานประเมินราคาที่ดิน หรือการเกษตร

 • Point of Interest / Waypoint : บันทึกตำแหน่งข้อมูลพิกัดสถานที่ x,y (Point of Interest / WayPoint / Favorite) หรือตำแหน่งที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์
 • Area Calculate : การจัดเก็บข้อมูลพิกัดรอบแปลงที่ดิน เพื่อคำนวณหาพื้นที่
 • Photo Geotagg & Navigation : บันทึกรูปภาพพร้อมค่าพิกัด และนำทาง


การประยุกต์ใช้

 • การจัดเก็บตำแหน่งข้อมูลที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือแปลงที่ดิน
  GARMIN สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บตำแหน่งที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ ทั้งในรูปแบบข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือข้อมูลการสำรวจและประเมินในรูปแบบภาพถ่ายพร้อมค่าพิกัด หรือสามารถนำทางกลับไปยังแปลงที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ ด้วยรูปภาพ ที่จัดเก็บพร้อมค่าพิกัด (Photo Navigation)

 • การจัดเก็บข้อมูลรอบแปลงที่ดิน
  GARMIN ในกลุ่มสินค้า Handheld สามารถจัดเก็บข้อมูลพิกัดรอบแปลงที่ดิน และคำนวณหาพื้นที่ที่ดิน หรือแปลงที่ดินเพื่อการเกษตร โดยสามารถติดตั้งบนรถยนต์ หรือรถไถ ในระหว่างทำงานไปพร้อมกัน


Product Support

Function / Tools
Product Support
POI / Waypoint
nüvi Series / Handheld
Photo Geotagg
Handheld
Photo Navigation
nüvi Series / Handheld
Area Calculate
Handheld

GPS for Military & Surveyor +

Function เหมาะสำหรับ การทหาร หรือนักสำรวจ

 • Point of Interest / Waypoint : บันทึกตำแหน่งข้อมูลพิกัดสถานที่ x,y (Point of Interest / WayPoint / Favorite)
 • Track Log : บันทึกตำแหน่งเส้นทาง
 • Track Back : ย้อนรอยเส้นทางที่จัดเก็บ
 • Photo Geotagg & Navigation : บันทึกรูปภาพพร้อมค่าพิกัด และนำทาง
 • Driving Recorder : บันทึกภาพในลักษณะ Video เคลื่อนไหวพร้อมค่าพิกัด
 • Custom Map : การจัดทำแผนที่พิเศษเพิ่มเติม
 • เครื่องมืออำนวยความสะดวก ต่าง ๆ


การประยุกต์ใช้

การระบุบ่งชี้ หรือจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตำแหน่งค่าพิกัด (GPS Coordinate) ตามวัตถุประสค์ที่ต้องการ
 • การบันทึกตำแหน่งเส้นทาง (Track Log) ที่เดินทาง เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานในการสำรวจพื้นที่
 • การย้อนรอยเส้นทาง (Track Back) ตามเส้นทางเดินเดิม หรือป้องกันการหลงทาง
 • การจัดทำข้อมูลแผนที่พิเศษเพิ่มเติม (Custom Map) ด้วยโปรแกรม POI Loader สามารถนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ / ดาวเทียม หรือภาพถ่าย เช่น แผนที่กระดาษ โฉนดที่ดิน ด้วยการแปลงรูปแบบ เพื่อทำงานแสดงบนแผนที่ในเครื่อง หรือ มีข้อมูลความสูงภูมิประเทศ (3D Terrain) เพื่อวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ
 • เครื่องมืออำนวยสะดวกพื้นฐานที่มีในเครื่อง เช่น ดาวเทียมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลพระอาทิตย์/จันทร์ , ข้อมูลความสูงระดับน้ำทะเล ฯลฯ

Product Support

Function / Tools
Product Support
POI / Waypoint
nüvi Series / Handheld
Track Log
nüvi Series / Handheld / Fitness
Track Back
Handheld
Photo Geotagg
Handheld
Photo Navigation
nüvi Series / Handheld
Custom POI / POI Loader Program
nüvi Series / Handheld
Driving Recorder
nüvi Series