ขั้นตอนการจัดส่ง

ขั้นตอนการจัดส่ง

ทางบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา ทั้งนี้ บริษํทฯ ขอชี้แจงเรื่องขั้นตอนการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า ดังต่อไปนี้

  • บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน หลังจากได้รับรายการสั่งซื้อ
  • บริษัทฯ สามารถรับคำสั่งซื้อในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดทำการของบริษัทฯ)
  • การจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ แบบ EMS ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้เซ็นต์รับสินค้า ดังนั้น ที่อยู่ที่ระบุไว้เพื่อการจัดส่งสินค้า จำเป็นต้องมีผู้รับสินค้าด้วย
  • ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป และอาจใช้ระยะเวลาจัดส่งประมาณ 3-5 วันทำการ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ท่านต้องการตรวจเช็ครายการสั่งซื้อ สามารถติดต่อที่เบอร์ 02-2669948 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดทำการของบริษัทฯ) หรือทางอีเมล์ store.gpssociety@cdg.co.th

 

นโยบายการคืน และการแลกเปลี่ยนสินค้า

หากท่านพบข้อผิดพลาดของสินค้าเนื่องจากการผลิต ภายใน 7 วัน  ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ และจะจัดส่งสินค้าตัวใหมในรุ่นเดิมให้ท่านภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้าตัวเดิมกลับคืนในสภาพเดิม และมีอุปกรณ์เสริมและอื่นๆครบถ้วน  

โดยท่านสามารถติดต่อ GARMIN Customer Service โทร. 02-266-9948 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00-18.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดทำการของบริษัทฯ) หรือทางอีเมล์  customerservice-gps@cdg.co.th

 

จดหมายข่าว