About Us

GARMIN

บริษัท Garmin ก่อตั้งขึ้นจากแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพในการทำงาน คุณค่า และบริการ
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทของเราคือ คุณ Gary Burrell และ ดร. Min Kao เราได้
จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเราในล็อบบี้ที่สำนักงานใหญ่
ในเมือง Olathe, Kansas

จุดเริ่มต้นมาจากการระดมสมองของกลุ่มวิศวกรเพียงไม่กี่คนบนโต๊ะเล่นไพ่
ในปี 1989 ได้พัฒนากลายมาเป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่ของเพื่อนร่วมงาน
หลายพันคนทั่วโลก เป้าหมายของ Garmin ก็เช่นเดียวกับที่เคยเป็นมา
นั่นคือ ความเรียบง่าย: เรามีเป้าหมายในการสร้างอุปกรณ์ระบบนำทางและ
การสื่อสารที่ช่วยเพิ่มความ สะดวกสบายให้กับชีวิตลูกค้าของเรา จากผลิต
ภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เราได้ขยายขอบเขตการพัฒนาออกไปหลาย
ด้าน ซึ่งรวมถึงการใช้งานในยานยนต์ อากาศยาน ทางทะเล อุปกรณ์ออก
กำลังกาย สันทนาการนอกอาคาร และการใช้งานไร้สาย

สมาชิกของ Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), Garmin International
เป็นตัวอย่างของการเติบโตที่มุ่งเน้นทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค
พนักงาน ผู้ลงทุน และหุ้นส่วนค้าปลีก เราเปิดเผยทุกอย่างแม้กระทั่งความ
ลับสู่ความสำเร็จของเรา เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผู้ก่อตั้งมุ่งเน้นการขายผลิต
ภัณฑ์เครื่องแรกที่ใช้ GPS (ระบบระบุพิกัดดาวเทียมบนผิวโลก) Garmin
ได้ว่าจ้างพนักงานซึ่งเต็มไปด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ และจิตวิญญาณที่มี
แต่ความมุ่งมั่น พลังของ “การบูรณาการอย่างสมบูรณ์แบบ”

เราออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก เราหลีกเลี่ยง
อุปสรรคการใช้งานระบบนำทางหรือการเดินทาง โดยเริ่มต้นออกแบบด้วย
เมนูที่ใช้งานง่าย ตัวเลือกที่เหมาะสม และคุณสมบัติต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถ
เรียนรู้ได้เอง

  • ผลิตภัณฑ์ในรถยนต์ ช่วยผู้ขับขี่ให้ไปถึงจุดหมายอย่างง่าย
  • หน่วยทางทะเล ช่วยเสริมแผนภูมิอย่างละเอียด
  • เทคโนโลยีการบิน ให้ทุกสิ่งที่นักบินต้องการด้วยการชำเลืองดู
  • อุปกรณ์ออกกำลังกาย ทำให้การวิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • มีตัวเลือกของการสันทนาการนอกอาคาร สำหรับนักไต่เขา
จดหมายข่าว