จดหมายข่าว

Contact Us

ติดต่อเรา

GARMIN Showroom & Service center

บริษัท จัไอเอส จำกัด

อาคารสาธรนคร 100/38-39 ชั้น 22 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
วันทำการ : จันทร์-ศุกร์  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา : 09.00 - 18.00 น.

โชว์รูมและศูนย์บริการ Garmin
โทร : 0-2636-8421 แฟกซ์ : 0-2266-9949

GARMIN Customer Service
โทร : 0-2266-9944
อีเมล์ : customerservice-gps@cdg.co.th 

ผู้ดูแลเว็บไซต์
อีเมล์ :store.gpssociety@cdg.co.th